اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > اشعار > چه زخمها که بر تنت نشانده شد؛ چه دردها که بر دلت نهاده شد

چه زخمها که بر تنت نشانده شد؛ چه دردها که بر دلت نهاده شد

چه زخمها که بر تنت نشانده شدچه دردها که بر دلت نهاده شدچه گوشها که کر شد از شنیدنتچه چشمها که کور شد ز دیدنتتو رفته ای ولی هنوز... تا ابدزچشمهایشان هجوم ترس میچکد تو رفته ای و از تمام زخمهای کهنه ی بشر،در انتظار التیامهماره تا همیشه قطره قطره درد می چکدولکنتی که نعره ی های بی امان انتقام میشودبرای خواب ماندگان، شروع یک قیام میشود

چه زخمها که بر تنت نشانده شد
چه دردها که بر دلت نهاده شد
چه گوشها که کر شد از شنیدنت
چه چشمها که کور شد ز دیدنت
تو رفته ای ولی هنوز… تا ابد
زچشمهایشان هجوم ترس میچکد
تورفته ای و از تمام زخمهای کهنه ی بشر
در انتظار التیام
هماره تا همیشه قطره قطره درد می چکد
ولکنتی که نعره ی های بی امان انتقام میشود
برای خواب ماندگان، شروع یک قیام میشود

شهناز نیرومنش
جمعه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶
۲۵ دیماه ۱۳۹۴

منبع: فیس بوک

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top