اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > اشعار > گفتمش ای ساقی جان کی تو چنین مست شدی؟

گفتمش ای ساقی جان کی تو چنین مست شدی؟

گفتمش ای ساقی جان کی تو چنین مست شدی؟
گفتمش ای ساقی جان کی تو چنین مست شدی؟
گفتمش ای ساقی جان کی تو چنین مست شدی؟

شهناز نیرومنش

دیدگاهتان را بنویسید

Top