خانه » رسانه » هستی منتظر انسان است
"هستی منتظر انسان است و معجزه ای درکار نیست،جز معجزه عشق که بایستی بدست خود بشر صورت پذیرد، گستره شعوری هستی ورق بخورد، قلبها بسوی حقیقت بازگردد و تحولات جهانی در پیامد تحولات درونی انسانها رقم زده شود." شهناز نیرومنش یکم فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی
هستی منتظر انسان است

هستی منتظر انسان است

“هستی منتظر انسان است
و معجزه ای درکار نیست،جز معجزه عشق
که بایستی بدست خود بشر صورت پذیرد، گستره شعوری هستی ورق بخورد،
قلبها بسوی حقیقت بازگردد
و تحولات جهانی در پیامد تحولات درونی انسانها رقم زده شود.”
شهناز نیرومنش
یکم فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی

Check Also

قسمت پنجم مصاحبه با مرکز دموکراسی برای ایران_15 آگوست_2015

قسمت پنجم مصاحبه با “مرکز دموکراسی برای ایران” مورخ 15 آگوست 2015 مرکز دموکراسی برای …

سخنرانی خانم شهناز نیرومنش در تظاهرات حمایت از استاد طاهری، لس آنجلس August, 2013

تظاهرات حمایت از استاد طاهری