حق در وحدت است-همایش 25 آپریل-2015

«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود» اگر حقیقت موعود برایمان باز شود، حقیقت هستی باز میشود. به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست. حق در وحدت است.یک چیز است.

«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود»
اگر حقیقت موعود برایمان باز شود،
حقیقت هستی باز میشود.
به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست.
حق در وحدت است.یک چیز است.

شهناز نیرومنش

همایش 25 آپریل 2015

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

پاسخ دهید

Top