اینجا هستید

نقض امانتداری،از دست رفتن حفاظ_همایش 30می_2015

به صراحت عرض میکنم،کسانی که بد عهدی کردند، کسانی که آگاهانه عهد شکستند و خیانت کردند و حق را پوشاندند (نسبی،سببی،شاگرد نزدیک،شاگرد دور...) تمام حفاظهایشان از بین رفته است! استاد در سوگند نامه نوشتند و به ما گفتند روزی که امانتداری را زیر پا بگذارید، حفاظتان از بین میرود. (حفاظ ندارند،من نمیدانم به شاگردانشان چه چیزی دارند تفویض میکنند!)

به صراحت عرض میکنم،کسانی که بد عهدی کردند،
کسانی که آگاهانه عهد شکستند و خیانت کردند و حق را پوشاندند
(نسبی،سببی،شاگرد نزدیک،شاگرد دور…)
تمام حفاظهایشان از بین رفته است!
استاد در سوگند نامه نوشتند
و به ما گفتند روزی که امانتداری را زیر پا بگذارید، حفاظتان از بین میرود.
(حفاظ ندارند،من نمیدانم به شاگردانشان چه چیزی دارند تفویض میکنند!)

شهناز نیرومنش

همایش30 می 2015

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top