اینجا هستید

روشنگری شماره 19

روشنگری(۱۹)
=======
دوستان و همراهان گرامی
ساعاتی قبل خبری مبنی بر موافقت با بسته شدن پرونده ارتداد استاد محمد علی طاهری دریافت شد.
هنوز از جزئیات خبر ، چگونگی وضعیت استاد و رسیدگی به دیگرخواسته های بحق ایشان در ابعاد مختلف پرونده، اطلاعات دقیقی در دست نیست و تا تایید رسمی و کتبی مقامات قضایی کشور تایید قطعی خبر میسر نمیباشد.
در صورت دریافت اخبار تکمیلی شما عزیزان را در جریان خواهیم گذاشت.
با سپاس از همراهی شما عزیزان
نیرومنش
۱۴ آذر ۱۳۹۳
۵ دسامبر ۲۰۱۴

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top