خانه » نوشته ها » دست نوشته ها » توضیحی در باره چگونگی عام بودن برخی حلقه ها
در مورد حلقه ۳+ ،منظور از عام شدن ، قابل استفاده بودن برای همه مردم در حال حاضرنیست، بلکه منظور، استارت عمومی آن برای واجدین شرایط از بین کسانی است که دوره های عرفان حلقه را گذرانده اند.
مثبت سه

توضیحی در باره چگونگی عام بودن برخی حلقه ها

دوستان و همراهان عزیزم،

در مورد عام بودن حلقه ۳+ که در پست قبلی به آن اشاره شده، ابهامی برای برخی عزیزان ایجاد شده وتوضیحی لازم است، و آن اینکه:

۳ نوع عام شدن در حلقه ها و اتصالات داریم:

  1. عام شدن برای کل مردم دنیا ( مثل ارتباط ویژه که در سال ۱۳۸۶ و یا مثل فرادرمانی که در زمان اسارت استاد برای همه مردم دنیا عام شد)
  2. عام شدن برای واجدین شرایطی که برخی دوره های عرفان حلقه را گذرانده اند (یعنی تفویض عمومی آن به فارغ التحصیلان دوره ای خاص – مثل حلقه آگاهی ۲ و روح جمعی ۶- و ۲+ و … که قبل از اسارت آخر استاد ،توسط خودشان برای فارغ التحصیلان ترم ۸ جاری شد).
  3. «عام شدن های موردی» در موارد خاص: مثل «حلقه اعوذوا (۲) »که وقتی استاد متوجه شدند مردم عادی هم به دلیل بالارفتن سطح آگاهیها و انجام عبادت آگاهانه، درعبادتهای روزمره اشان مورد فشار و حمله شبکه منفی قرارمیگیرند آنرا جاری کردند؛ و یا جاری کردن حفاظ برای کسانی که روی برگردان صوتها کار میکردند و تحت فشار بودند، و همینطور در شرایط خاص دیگر که استارت های عمومی، یا برای ایجاد آمادگیهایی، ویا برای در امان ماندن پیشروان، همراهان و همکاران از آسیب نیروهای بازدارنده زده شده و میشود (و خیلی وقتها اطلاع رسانی هم نمیشود).
در مورد حلقه ۳+ ،منظور از عام شدن ، قابل استفاده بودن برای همه مردم در حال حاضرنیست، بلکه منظور، استارت عمومی آن برای واجدین شرایط از بین کسانی است که دوره های عرفان حلقه را گذرانده اند.
مثبت سه

مثبت سه

در مورد حلقه ۳+ ،منظور از عام شدن ،قابل استفاده بودن برای همه مردم در حال حاضرنیست ، بلکه منظور،استارت عمومی آن برای واجدین شرایط از بین کسانی است که دوره های عرفان حلقه را گذرانده اند. (مورد ۲)

 

 

حلقه ۳+ و تعدادی از حلقه های دیگر از زمان شروع اسارت آخر استاد (ازاردیبهشت سال ۱۳۹۰) برای کسانی که فارغ التحصیلان دوره هایی از عرفان حلقه بودند،جاری شد که افرادی درهمان زمان دریافت کرده و در این ۵ سال کار کردند.
مثبت سه

حلقه ۳+ و تعدادی از حلقه های دیگراز زمان شروع اسارت آخراستاد (ازاردیبهشت سال ۱۳۹۰) برای کسانی فارغ التحصیلان دوره هایی از عرفان حلقه بودند، جاری شد که افرادی درهمان زمان دریافت کرده و در این ۵ سال کار کردند؛

 

 

 

 

ولی بعد ازشهادت استادعزیز ، افراد به چند گروه تقسیم میشوند:

الف)کسانی که هیچ آگاهی و اطلاعاتی در باره حلقه ها نگرفته اند.
ب)کسانی که فقط اطلاعاتی را که روی مدار

است در باره «وجود حلقه ها» میگیرند، ولی حفاظی دریافت نکرده اند تا بتوانند از آنها حلقه ها استفاده کنند.
پ) کسانی که آگاهی حلقه و نیز حفاظش را دریافت کرده اند و میتواند آنرا بسته به نوع حلقه برای خود یا دیگران کار کنند.
ت) کسانی که علاوه بر اینکه میتوانند حلقه دریافتی را روی خود ویا دیگران کار کنند، حفاظ مناسب برای تفویض آن به دیگران را هم دریافت کرده اند.

بعد ازشهادت استاد عزیز ، افراد به چند گروه تقسیم میشوند:الف)کسانی که هیچ آگاهی و اطلاعاتی درباره حلقه ها نگرفته اند.ب )کسانی که فقط اطلاعاتی را که روی مدار است درباره «وجود حلقه ها» میگیرند،ولی حفاظی دریافت نکرده اند تا بتوانند از آنها حلقه ها استفاده کنند. پ )کسانی که آگاهی حلقه و نیز حفاظش را دریافت کرده اند و میتواند آنرا بسته به نوع حلقه،برای خود یا دیگران کار کنند. ت )کسانی که علاوه بر اینکه میتوانند حلقه دریافتی را روی خود و یا دیگران کار کنند، حفاظ مناسب برای تفویض آن به دیگران را هم دریافت کرده اند.
حلقه ها بعد از شهادت استاد طاهری

*** از آنجا که نشر آگاهیهای مثبت برای همه ی ما وظیفه است، اینجانب براساس آنچه که بدستم امانت داده شده و مسئولیتی که به سهم خود دارم، بعد از شهادت استاد مظلوم، در مرحله اول اقدام به «تفویض عام از نوع(۳)» در این سالها کرده و اینک پس از ایجاد آمادگیهای نسبی، تفویض عام برخی از حلقه ها به واجدین شرایط از نوع (۲) را نیزخواهم داشت، تا در یک همسان سازی، کسانی که در جریان استمرار حلقه ها قرار نگرفته و یا اینکه در جریان هستند ولی حفاظها ی لازم را ندارند، بتوانند بدون شک وهراس و تردید از داشتن یا نداشتن حفاظهای لازم، از این امکانات استفاده کرده و در شرایطی یکسان، همگی برای مرحله بعدی آماده شویم؛
و در مرحله دوم به لطف الهی، آموزش های تخصصی را برای متقاضیان شروع خواهیم کرد.

بزودی حفاظ تفویض این حلقه ها توسط مربیان گرامی نیز اعلام عمومی خواهد شد تا مدرسین عزیز بتوانند این حلقه های پربرکت الهی را با تفویض به شاگردانشان نشر داده و آنها را برای ارتقاء و آمادگی درتقابل تشعشعاتی آماده سازند.

بامید توفیق الهی
شهناز نیرومنش
۷ شهریور ۱۳۹۵
۲۸ اگوست ۲۰۱۶

Check Also

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص استاد و آموزه هایشان و چه با پذیرش استاد و آموزشهای مقدماتی ایشان ولی در نفی حقانیت شهادت ایشان و استمرار آموزه ها در زمان غیبتشان،درمقابل حقیقت ایستاده اند،در زمان باقیمانده تصمیم خود را بگیرند که با علنی شدن«رویایی تشعشعاتی» لاجرم صدمه خواهند خورد. چرا که رحمانیت عام الهی برای این مرحله تمهیداتی خاص در نظر دارد ،و با گذر از این مرحله، نوع تقابل و دفاع یاران حقیقی،از حقانیت استاد طاهری و آموزه هایشان بعنوان:«معلم موعود عهد کهنسالی بشر»، تغییر خواهد کرد؛ و طبق فرمایش استاد عزیز، «آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند، هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی.»

آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند،هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص …

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت. نه توانستند ایشان را نشان دهند و نه خواهند توانست. ولی الله را شهید کردند و نا آگاهان را با خود همراه. هشدار ها و اتمام حجتهای این مرحله رو به پایان است. هشدار و آزمون اول: « دستگیری استاد طاهری ۵ سال قبل » هشدار و آزمون دوم: « صحبتهای استاد در مرخصی نوروز ۱۳۹۲ » هشدار و آزمون سوم: « ارسال نامه استاد از زندان » هشدار و آزمون چهارم: « اعتصاب غذای دوازدهم و شهادت مظلومانه استاد » هشدار و آزمون پنچم: « یکسال روشنگری درباره نحوه شهادت و دلایل آن » با عبور از این مرحله، وارد مرحله جدید خواهیم شد. زمان جاری شدن اراده الهی فرا رسیده. سخنان، حلقه ها، روشنگری ها و برخوردهای ما نیز پس ازآن دیگرگونه خواهد شد.

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت. نه توانستند ایشان را نشان دهند و …

دیدگاهتان را بنویسید