خانه » نوشته ها » دست نوشته ها » حق ،حق است و باطل،باطل

حق ،حق است و باطل،باطل

الفتنه اکبر من القتل(قران -سوره بقره-آیه ۲۱۷)

حق، حق است و باطل،باطل.هیچکدام جای دیگری نیست ولی آن زمان که تشخیص بین آندو مشکل میشود هشیار باش که چیزی به نام فتنه در حال شکل گیری است.

بذر فتنه آن زمان کاشته میشود که ناحقی به ظاهر ناچیز ،وقتیکه ما در خواب خوش نا آگاهی یابی توجهی هستیم، بر جای حق مینشیند،بارور میشود

وثمره ی آن ،درخت تنومندی خواهد شدکه میوه ی هرروزه اش فتنه است .

در طول تاریخ هرجا نتوانسته اند با زور شمشیر حقی را پایمال کنند فتنه ای ترتیب داده اند.

در همه ی فتنه ها ئی که حق مقهور باطل میشود،باطل با پنبه سر حق را بریده و حق را ذبح میکند، آنچنانکه نه صدای ناله ی حق را میشنوی و نه خون جاری شده اش را میبینی و این همه به اسم دفاع از حق و حقیقت روی میدهد.

سیاهی لشگر قدرت بخش باطل درهمه ی فتنه ها در طول تاریخ اکثریت نا آگاهی هستند که در جبهه ی حق حضور دارند و در زیر پرچم های به نام حق بالا رفته ی در برابر حق ، هورا میکشند و زنده باد و مرده باد میگویند،همان به قول قران “اکثرهم لا یعلمون”و “اکثرهم لا یشعرون” و “اکثرهم لا یتفکرون”……

و اینچنین است ماجرای همه ی فتنه ها از آدم تا خاتم و بعد از آن تا همیشه ی تاریخ.

  ۵ تیر ۱۳۹۰=۲۶ ژوئن ۲۰۱۱

Check Also

میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور..در دسترس هر میراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند و خیانت کند و تحریف کند و همچنان از آن سود برد؛ این آیین هم در عین رحمانیت برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

نگرشی به گذشته،حال و آینده ی عرفان حلقه

  جدال نیابتی و میراث خواهان بی صلاحیت تا زمانی که دشمنان یک جریان را …

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص استاد و آموزه هایشان و چه با پذیرش استاد و آموزشهای مقدماتی ایشان ولی در نفی حقانیت شهادت ایشان و استمرار آموزه ها در زمان غیبتشان،درمقابل حقیقت ایستاده اند،در زمان باقیمانده تصمیم خود را بگیرند که با علنی شدن«رویایی تشعشعاتی» لاجرم صدمه خواهند خورد. چرا که رحمانیت عام الهی برای این مرحله تمهیداتی خاص در نظر دارد ،و با گذر از این مرحله، نوع تقابل و دفاع یاران حقیقی،از حقانیت استاد طاهری و آموزه هایشان بعنوان:«معلم موعود عهد کهنسالی بشر»، تغییر خواهد کرد؛ و طبق فرمایش استاد عزیز، «آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند، هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی.»

آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند،هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص …