خانه » نوشته ها » دست نوشته ها » هرچه جلو تر میرویم رویارویی مثبت و منفی شدید ترو جدی تر شده

هرچه جلو تر میرویم رویارویی مثبت و منفی شدید ترو جدی تر شده

دوستان و همراهان عزیز ،هرچه جلو تر میرویم رویارویی مثبت و منفی شدید ترو جدی تر شده و نیاز به آگاهیهای دقیق تر و امکانات تخصصی تر و ورزیدگی بیشتر برای این رویارویی عظیم ،بیشتر حس میشود.
پس با توجه به شرایط موجود:
-توجه خاص به ارتباط ویژه ضروریست،چراکه با توجه به نیازهای زمانی بارگذاری لازم در آن انجام میشود.
-همراهانی که به درک نت های شخصی در ارتباط با آگاهیها و حفاظ های جنگ های تشعشعاتی میرسند، آن ادراکات را در روح جمعی کار کنند تا با عمومی شدن این امکانات الهی، برای رویارویی عظیم آمادگی های لازم فراهم شده و از تلفات و صدمات وارد بر دیگر همراهان کاسته شود.

Check Also

میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور..در دسترس هر میراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند و خیانت کند و تحریف کند و همچنان از آن سود برد؛ این آیین هم در عین رحمانیت برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

نگرشی به گذشته،حال و آینده ی عرفان حلقه

  جدال نیابتی و میراث خواهان بی صلاحیت تا زمانی که دشمنان یک جریان را …

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص استاد و آموزه هایشان و چه با پذیرش استاد و آموزشهای مقدماتی ایشان ولی در نفی حقانیت شهادت ایشان و استمرار آموزه ها در زمان غیبتشان،درمقابل حقیقت ایستاده اند،در زمان باقیمانده تصمیم خود را بگیرند که با علنی شدن«رویایی تشعشعاتی» لاجرم صدمه خواهند خورد. چرا که رحمانیت عام الهی برای این مرحله تمهیداتی خاص در نظر دارد ،و با گذر از این مرحله، نوع تقابل و دفاع یاران حقیقی،از حقانیت استاد طاهری و آموزه هایشان بعنوان:«معلم موعود عهد کهنسالی بشر»، تغییر خواهد کرد؛ و طبق فرمایش استاد عزیز، «آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند، هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی.»

آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند،هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص …

دیدگاهتان را بنویسید