اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > نوشته ها > دست نوشته ها > یک نقطه فرق بین رحیم و رجیم نیست

یک نقطه فرق بین رحیم و رجیم نیست

امروز ۲۰ جولای ۲۰۱۴ است و باز به بهانه ی انتشار نامه ای که از استاد طاهری در دستم امانت بود خودی های ناخودی و ناخودی های خودی نما باز تحت فشارم قرار داده اند و حالا به این بهانه …
بخشی از نامه ای که ماهها قبل  برای کسی و کسانی ارسال شده بود که قدم پیش نهادند به ادعای وحدت اما دل نتوانستند نهادن بر این ادعا:
..و اما دیر زمانیست به طراحی جریانهای کثرت آفرینی که هر از چند گاهی یکی را به بازیگری در آن به بازی میگیرند، میاندیشم و سایه به سایه شدنشان و انگشت های اشاره ای که همواره بسویی خاص نشانه رفته و میروند…
و این بازی و این نقش سازی، از آنان که نزدیک هستند یا با نیات خاص نزدیک شده اند و میشوند ،گرفته تا شخصیت های مجازی خود ساخته و شخصیت های حقوقی منتسب ساخته کسی را بی نصیب نگذاشته و حتی تا شخصیت های حقیقی سببی یا نسبی وابسته به “او ” پیش میروند.
«اویی که چون جان در تن است و همچون من با منست»
و این خود نشانی دارد از حقیقت در خود، برای حقیقت جویانی که از خود صادقانه میپرسند چرا؟!
و گذشت زمان به آنها پاسخ خواهد داد …

و البته و صد افسوس که بند زمان، امکان اثبات زودرس بر ادعا های صدق را سلب میکند .
آری به همه ی اینها میاندیشیدم که ماجرای تاریخی “مسجد ضرار” را نشانم دادند،به جستجویش رفتم و دیدم:
مسجدی ساخته شده در مجاورت مسجد پیامبر،توسط مدعیان مسلمانی که بر خلاف کفار قریش ،شمشیر از رو نمیکشیدند و با ادعای وحدت ،کثرت میافریدند ، تا یا به او بقبولانند خواسته های خود را در صورت مدارا و یا بتازند بر او و تخریبش کنند،در صورت مقابله.
تیغ دو لبه ای که از هر سو برنده بود و آسیب زننده …
و این که بر خلاف تصور همه ، پیامبرموجب تعجب همه شد ومقابله را بر مدارا ترجیح داد!
و قداست مسجد را نادیده گرفت و مسجد نو ساخته را تخریب کرد!!!
و من از خود پرسیدم آیا عملگان سازنده مسجد ضرار خود میدانستند دارند آب به چه اسیابی میریزند ؟ یا اینکه:
– دلخوش بودند به دستمزدی و نان حلالی! از ساخت مسجد که شکم گرسنه اشان را سیر میکرد ؟
– یا سرخوش از حس غروری ناشی از افتخار انتخاب شدنشان برای ساخت مسجد خدا ،در بین آنهمه مدعی! که آبرو به آنها میداد و گرسنگی نوع دیگرشان را سیر میساخت به پادرمیانی دلالان نام و نان؟
…….
ای گل گمان مبر به شب جشن می‌روی
شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنند

یک نقطه بیش فرق “رحیم” و “رجیم” نیست
از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه است که قربانی‌ات کنند

(شعر از فاضل نظري)

شهناز نیرومنش

چهارم سپتامبر ۲۰۱۳

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com
Top