اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > نوشته ها > دل نوشته ها > حقیقت یکی بیشتر نیست یا تو بر مسیر حقی یا من

حقیقت یکی بیشتر نیست یا تو بر مسیر حقی یا من

حقیقت یکی بیشتر نیست
یا تو بر مسیر حقی یا من
وگرنه در کنار هم بودیم
و در این رویارویی حق و باطل
یکی باید از میدان بدر شود
تو بر پیمان خود باش و من بر پیمان خویش
جانم برود پیمانم را فرو نخواهم گذاشت
گفته بودم با کسی که نه هراس از دست دادن دارد و
نه هوس بدست آوردن،در نیفتید
خیلی صبوری کردم
شاید فرصتی باشد،هدایت شوید
۳ سال قبل در باره عرفان حلقه حکومتی هشدار دادم
بعد از این روشن تر روشنگری خواهم کرد
۶ بعد از ظهر شنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۴
کالیفرنیا

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top