خانه » نوشته ها » روز نوشته ها » به پاس روز جهانی زن

به پاس روز جهانی زن

حقیقتِ زن بودن!؟….
ناموس و کیانِ هستی است

وپیکره دردمند بشریت
امروز بیش از هر زمانی
نیازمند “مدیریت عاطفی”
و این تداوی که تنها از وجود “زن ” برمیاید
عشق٬زایش٬پرورش٬استمرارِ بودن٬استمرارِ مهر
“حقیقت وجودی زن”
در هر نقشی که باشد

و سرانجام ِ کمال و معرفت
که به دست زنان به ثمر خواهد نشست…

به پاس روز جهانی زن
و با احترام به تمامی زنان طول تاریخ
و این دوران سرنوشت ساز بشر

Check Also

جایگاه عرفان حلقه در سیر تاریخی معنویت و شریعت سومین نشست :شنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۷=۲۶ فروردین ۱۳۹۵

مجموعه همایش های آنلاین عرفان حلقه- مرکز اینتریونیورسالیزم سومین ” شنبه” هرماه میلادی در سال …

دعایم در سال نو

سالهای جاری و پیش رو سالهای تحولات بزرگ بشری است و چگونگی و میزان این …