اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > نوشته ها > روز نوشته ها > تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

حقیقت یکیست نه بیشتر،یا استاد طاهری زنده است یا نیست!اگر میگویند زنده است باید بتوانند نشانش بدهند همین.

حقیقت یکیست نه بیشتر،یا استاد طاهری زنده است یا نیست!

اگر میگویند زنده است باید بتوانند نشانش بدهند همین.

و این هم آزمون راستی سنجی و صلاحیت سنجی برای حکومت/وکلا وسایر مدعیان زنده بودن ایشان است و هم برای من که مدعی هستیم استادم ماههاست در زیر شکنجه و در حال اعتصاب غذا شهید شده است.

“تا سیه روی شود هر که در او غش باشد”

شهناز نیرومنش

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

پاسخ دهید

Top