اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > نوشته ها > روز نوشته ها > ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ-همایش 30 می-2015

ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ-همایش 30 می-2015

چون این ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ هست، نباید به آن سرنوشت دچار شود و باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد. تمام تلاش ما همین هست. و تمام تلاشهایی هم که دارند در این راستا انجام میدهند، به خاطر این است که میخواهند این چراغمان را خاموش کنند. ان شاءالله با کمک همدیگر آن را به نقطه ای خواهیم رسانید.
چون این ثمره ی تمام  حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ هست،  نباید به آن سرنوشت دچار شود  و باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد.  تمام تلاش ما همین هست.  و تمام تلاشهایی هم که دارند در این راستا انجام میدهند، به خاطر این است که میخواهند این چراغمان را خاموش کنند.  ان شاءالله با کمک همدیگر آن را به نقطه ای خواهیم رسانید.
ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ

چون این ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ هست،
نباید به آن سرنوشت دچار شود
و باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد.
تمام تلاش ما همین هست.
و تمام تلاشهایی هم که دارند در این راستا انجام میدهند، به خاطر این است که میخواهند این چراغمان را خاموش کنند.
ان شاءالله با کمک همدیگر آن را به نقطه ای خواهیم رسانید.

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top