اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > نوشته ها > روز نوشته ها > حقیقت دقیقا همان چیزی است که ما نمیتوانیم ببینیم

حقیقت دقیقا همان چیزی است که ما نمیتوانیم ببینیم

حرکت از ظاهر به باطن یعنی اینکه حقیقت آن چیزی نیست که ما میبینیم،اتفاقا حقیقت دقیقا همان چیزی است که ما نمیتوانیم ببینیم

حرکت از ظاهر به باطن یعنی اینکه حقیقت آن چیزی نیست که ما میبینیم،اتفاقا حقیقت دقیقا همان چیزی است که ما نمیتوانیم ببینیم

برای آشکار شدن آنچه که از چشم ما پوشیده است،قلب ادراک میکند و عقل استناد.

با قلبت بفهم و با عقلت عمل کن.

شهناز نیرومنش

 

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top