اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > نوشته ها > روز نوشته ها > فروشی نیست،مزاحم نشوید!

فروشی نیست،مزاحم نشوید!

خیلی ها را خریدید،هرکس نرخی داشت.ارزان فروختند هم خود را و هم استادشان را.  ولی بعضی ها را نمیتوانید بخرید.ما هم که از اولین پیشنهادات شما از بازجویی سال 89 در ایران و بعد در تهدیداتتان در ترکیه و بعد در آمریکا گفته بودیم: فروشی نیست ،مزاحم نشوید.
فروشی نیست،مزاحم نشوید!

خیلی ها را خریدید،هرکس نرخی داشت.ارزان فروختند هم خود را و هم استادشان را.

ولی بعضی ها را نمیتوانید بخرید.ما هم که از اولین پیشنهادات شما از بازجویی سال 89 در ایران و بعد در تهدیداتتان در ترکیه و بعد در آمریکا گفته بودیم: فروشی نیست ،مزاحم نشوید.

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top