خانه » 2011 » آوریل

بایگانی/آرشیو ماهانه: آوریل 2011

تطهیر

” دیدمش”گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز”تطهیر،تطهیرتطهیر”بانگی شنیدم که میگفت:”لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون” …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!

بیشتر بخوانید »

لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون

دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟ گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز «تطهیر،تطهیرتطهیر» بانگی شنیدم که میگفت: «لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!

” دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟ گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز «تطهیر،تطهیرتطهیر» بانگی شنیدم که میگفت: «لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!! ” شهناز نیرومنش

بیشتر بخوانید »