اینجا هستید

حرکت از ظاهر به باطن

طلوع میکنم از واژه واژه ی نورت                                 رکوع میکنم  اکنون  به  راز مستورت چه خوب میشد از آن حرفهای در پرده                                به

استاد محمد علی طاهری:شمشیر نجات بخش بشر شمشیر آگاهی است

الفتنه اکبر من القتل حق، حق است و باطل،باطل.هیچکدام جای دیگری نیست ولی آن زمان که تشخیص بین آندو مشکل میشود هشیار باش که چیزی به نام فتنه در حال شکل گیری است.بذر فتنه آن زمان کاشته میشود که ناحقی به ظاهر ناچیز ،وقتیکه ما در خواب خوش نا آگاهی یابی

حق ،حق است و باطل،باطل

الفتنه اکبر من القتل(قران -سوره بقره-آیه ۲۱۷) حق، حق است و باطل،باطل.هیچکدام جای دیگری نیست ولی آن زمان که تشخیص بین آندو مشکل میشود هشیار باش که چیزی به نام فتنه در حال شکل گیری است. بذر فتنه آن زمان کاشته میشود که ناحقی به ظاهر ناچیز ،وقتیکه ما در خواب خوش

ایمیل های هک شده

دوستان عزیز لطفا دیگر به آدرس های زیر ایمیلی نفرستید.این ایمیل ها توسط برادران گرامی خوانده میشه.و بهتره آدرس ایمیل هائی که با من در تماس بودند عوض بشن. mniroomanesh[@]yahoo.com p.pazhoohesh[@]gmail.com

Top