خانه » اشعار » کتاب الست

کتاب الست

باده پنهان میخوریم – کتاب در دست چاپ الست – تابستان 1389

باده پنهان میخوریم و می فروشی میکنیم مست و مستوریم و رندیم و خموشی میکنیم ​ دین فروشان محتسب را در پی ما کرده اند با رقیبان محتسب را وانهاده باده نوشی میکنیم ​ ساقی ام در بند خصم و جرم یاران عاشقی است ما گنهکاریم و مجرم جرم پوشی میکنیم ​ واعظ و داروغه و قاضی القضات شهر را …

بیشتر بخوانید »

تشنه – کتاب الست – بهمن ماه 1388

تشنه بودیم و کسی در راه بود از عطش هامان کسی آگاه بود ​ درد هامان را به یادش میسپرد تشنگی امان را به جامش میسپرد ​ رمز ها را میشنید از آفتاب حرف هایش بکر بود و ناب ناب ​ واژه هایش حکم یک تائید بود در نگاهش قدرت تعمید بود ​ چون نظرمیکرد ویران میشدیم هیچ گشته از …

بیشتر بخوانید »

تو ز بالایی و بالای توام – کتاب الست – بهمن ماه 1388

همه بازیهای دنیای مجازی را خیلی جدی بازی میکنیم ،گویی که تمام بازی همین است؛ بی آنکه فراموشمان شود که در دل حقیقتی در حرکتیم که حقیقتی برتر هر لحظه در تداوم جاری کردن آنست و درحال رقم زدن تعالی خود . که در پاسخ به مجادله ام گفت: با تو از تو مهربانتر کیست؟ من با تو از تو …

بیشتر بخوانید »