ارتباط ویژه ، جنگ تشعشعاتی ، بحران تشخیص

جنگ تشعشعاتی درمقطع زمانی کنونی، بخش مهم و غیر قابل انکار از رویارویی دو جبهه ی خیر و شر است ،تقابلی اجتناب ناپذیر که در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته.
ارتباط ویژه_Shahnaz_Niroomanesh
استاد میفرمودند در عهدآخر بشر با بحران تشخیص روبرو خواهد بود چون دجال به چهره ی موعود و شر با شعار خیر ظاهر میشود.

ما امروز در بحبوحه ی این بحران تشخیص هستیم و شرایط از این هم دشوارتر خواهد شد؛
بایستی بیش از پیش تجهیز شویم.
شرایط هستی، سیستمهای حاکم و افراد بسرعت در حال تغییر هستند.

قوانین زمان جنگ با زمان صلح بسیار متفاوت است.

 

درک لزوم آمادگی برای این جنگ تشعشعاتی، قدم اول برای ایجاد حفاظت های فردی و جمعی و جلوگیری از صدمات و تلفات انسانی است .
عدم آمادگی لازم، صدمات و تلفات انسانی را بالا خواهد برد.
استفاده از« ارتباط ویژه » ضرورت استمرار راه برای غلبه بر « بحران تشخیص» و تجهیز شدن است.
اطلاعات مربوط به چگونگی رویارویی عظیم خیر و شر ، به روز شدن حلقه های رحمانیت عام الهی، آگاهی از نُت های شخصی، ایجاد آمادگیهای فردی و عمومی(برای کسانی که در عرفان حله هستند یا نیستند)، همگی در ارتباط ویژه ها قابل دسترسی است.

شهناز نیرومنش
بامداد ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید