ارتباط ویژه دراپ باکس_27 آگوست_2016

ارتباط ویژه دراپ باکس

“ارتباط ویژه یک ذهن اشتراکی با حلقه در حالت عام هست.یعنی اینکه یک چیزی مثل دراپ باکس ایجاد شده و استاد هر پیامی رو که میخواستن ما در ارتباط باهاش قرار بگیریم اونجا میگذاشتند و ما برمیداشتیم.
ما این رو از زمان تدریس استاد داشتیم و وقتی کلاسها رو تعطیل کردند ، ایشون این رو عمومیش کردند و گفتند برای هفت میلیارد آدم روی کره زمین الان کار میکنه .
بنابراین شما به هر کسی در کره زمین بگویید که چشمهات را روی هم بگذار و برو در ارتباط و از ذهنت بگذران ارتباط ویژه، فرد یک چیزی از این دراپ باکس دریافت میکند، چون به محض اینکه در اتصال قرار میگیرد مثل این است که پسوورد دراپ باکس رو دارند به او
میدهند که آن را باز کند و ببیند چه ایمیلهایی چه پیامهایی ،چه چیزهای در آن هست و خب این در دسترس همه هست.”
شهناز نیرومنش
27 آگوست 2016