فضای ارتباط ویژه یک فضای اختصاصی بین افراد و سرچشمه است و از دستبردها در امان است

ارتباط ویژه-همایش 16 دسامبر-2014

فضای ارتباط ویژه یک فضای اختصاصی بین افراد و سرچشمه است و از دستبردها در امان است.مشروط بر اینکه ما دریافت آگاهی را بفهمیم و درگیر توهمات ذهنی خود نشویم که این خودش بحث ظریفی هست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید