ارتباط ویژه

فضای ارتباط ویژه یک فضای اختصاصی بین افراد و سرچشمه است و از دستبردها در امان است

فضای ارتباط ویژه یک فضای اختصاصی بین افراد و سرچشمه است و از دستبردها در امان است

دیدگاهتان را بنویسید