استاد محمدعلی طاهری کجاست

منبع:

«رويت استاد طاهری توسط جمعيت شاگردانشان» همان اتفاقی که در نوروز ۹۲ رخ داد… تنها خواسته امروز ماست!
حکومت باید بتواند ثابت کند استاد طاهری هنوز زنده اند.

محمدعلی طاهری کجاست

ما خواهان مرخصی یک روزه استاد طاهری هستیم و ملاقات ایشان با مردم هستیم.
او را به «همه ما» نشان دهید. نه از قول وکیل و خانواده! جمعیت عرفان حلقه حتی شده به مدت یک روز باید بتواند استاد خود را ببینید تا بداند ایشان هنوز در بین ما هستند!

‫#‏محمد‌علی‌طاهری‌کجاست‬؟

(محمد علی طاهری کیست و چرا خواهان دیدن او هستیم؟
استاد محمد علی طاهری، بنیانگزار عرفان حلقه است که به دلیل عقیده متفاوتش از حاکمان ایران از اردیبهشت ۱۳۹۰ – می ۲۰۱۱ در سلول انفرادی زندان اوین بوده است، به دلیل متهم شدن به افساد فی الارض و نقض شدن حقوق اولیه اش و حدسش درباره اعدام، یازده بار در اعتصاب غذا رفت و روزهاست از او خبری نیست. بعضی عقیده دارند او از دست رفته است، بعضی منتظر دادگاه وی هستند. خانواده او تحت فشار حکومت مجبور به همکاری با آنهاست و وکیل او یکی از مهره های حکومت است که تا امروز اخبار نادرست بسیاری از آنان منتشر شده است. ما شاگردان عرفان حلقه خواهان دیدار با استاد خود هستیم تا بدانیم که آیا او در بین ما هست یا خیر. به حرف وکیل یا خانواده هم اعتمادی نداریم. تا همه او را با چشم خود نبینیم، نه خبر دادگاه او را باور میکنیم و نه پیغامهای جور و واجور را. ما میخواهیم خود او را ببینیم. اگر در بین ماست او را به ما نشان دهید)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید