اشرف مخلوقات

"ما به صورت بالقوه اشرف مخلوقات هستیم، گُل سرسبد شدن و اولیاالله شدن ،یعنی به صورت بالفعل در آمدن." شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“ما به صورت بالقوه اشرف مخلوقات هستیم،
گُل سرسبد شدن و اولیاالله شدن ،یعنی به صورت بالفعل در آمدن.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری