اصلاح بینشها_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“الان یک مشکلاتی در بینش ما، نسبت به آن چیزی که در عرفان حلقه بدست آوردیم وجود دارد…
قرار بوده با تغییر بینش ما ،تحولات اساسی در هستی ایجاد شود…
امید است که برای جلوگیری از مشکلات پیش آمده در عرفان حلقه به دلیل وجود اشکال بینشی که ناشی از برگشت به عقب و نرم افزارهای زمان جاهلیت است ؛ بتوانیم از امکانات حلقه های رحمانیت الهی که در استمرار و پویایی هستند و متوقف نمیشوند و همچنان ادامه دارد، در جهت ارتقای بینش استفاده کنیم. ”
بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد ” اصلاح بینشها” در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی.
مباحث مورد صحبت در این همایش ها :
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.