الست هامون رو بله بگیم

الست هامون رو بله بگیم..همایش 16 دسامبر-2014

الست هامون رو بله بگیم.چقدر درک از قضیه داریم؟چقدر حاضریم از خودمون مایه بذاریم؟این داستان تاریخیه،امام حسین همین بوده، حلاج همین بوده،عیسی مسیح هم همین بوده.

همیشه یه عده اول اومدن بعد یواش یواش سختی شده،فاصله گرفتن،نیومدن،چند نفری موندن.این داستان همیشه همین طور بوده.

دیدگاه‌ خود را بنویسید