الست هامون رو بله بگیم..

الست هامون رو بله بگیم

الست هامون رو بله بگیم.چقدر درک از قضیه داریم؟چقدر حاضریم از خودمون مایه بذاریم؟این داستان تاریخیه

دیدگاهتان را بنویسید