سوال:با توجه به تغییرات رخ داده، دوره های ۱ تا ۸ را چگونه به شاگردان جدید الورود آموزش دهیم؟ پاسخ:من خواهش میکنم دوره یک تا 8 و دوره تشعشع دفاعی و دوره سایمنتولوژی و دوره فراپزشکی را اگر تدریس میکنید، لطف کنید دست به ترکیب دوره ها نزنید. یعنی مطابق همان طبقه بندی که استاد ارائه دادند ،همان مطالب را تدریس کنید . چون اگر هر کسی بخواهد نظریات و دریافتهای اضافی خودش را در دوره ها دخالت بدهد، دیگر چیزی از دوره های استاد باقی نمیماند و بعد از چند سال میبنید که هر دوره ای را هر کسی به یک شیوه ای تدریس میکند.

با توجه به تغییرات رخ داده، دوره های ۱ تا ۸ را چگونه به شاگردان جدید الورود آموزش دهیم؟-همایش مربیگری 12 جولای-2015

“پاسخ:من خواهش میکنم دوره یک تا 8 و دوره تشعشع دفاعی و دوره سایمنتولوژی و دوره فراپزشکی را اگر تدریس میکنید، لطف کنید دست به ترکیب دوره ها نزنید.
یعنی مطابق همان طبقه بندی که استاد ارائه دادند ،همان مطالب را تدریس کنید .
چون اگر هر کسی بخواهد نظریات و دریافتهای اضافی خودش را در دوره ها دخالت بدهد، دیگر چیزی از دوره های استاد باقی نمیماند و بعد از چند سال میبنید که هر دوره ای را هر کسی به یک شیوه ای تدریس میکند.
بنابراین لطفا اینها را به همین شکل نگه دارید و اجازه بدهید که آن مسائلِ اضافی تر به دریافت آگاهی های خودِ افراد منوط بشود
استاد گفته بودند که این بحثهای تکمیلی را برای ترم 8 به بعد ،یعنی ترم 9 ، در نظر دارند.حالا بعضی از اینها مثل +3 را گفته بودند که در ترم 6 و 7 اعلام میکنیم ولی نکردند.
پس درست است که از یک سطحی به بالاتر،ممکنه بتوانیم از دریافتها و تسهیلات استفاده بکنیم، اما بگذاریم منوط به آگاهی های خود افراد باشد.”

شهناز نیرومنش

همایش مربیگری 12 جولای 2015