«انتشار دست نویسی دیده نشده از محمد علی طاهری»

«انتشار دست نویسی دیده نشده از محمد علی طاهری»

در بخشی از این نامه که در کاغذی کوچک و با خطی ریز نوشته شده و گفته میشود یکی از مدارک موجود در بسته ایست که آقای طاهری در بهار سال ۱۳۹۳ خورشیدی و بدون اطلاع اعضای خانواده و وکلایش به دست خانم نیرومنش در امریکا رسانیده است، آقای طاهری به صراحت اشاره میکند منتظر دریافت نتیجه پیگیری هاست و در جای دیگری با گفتن “به محض اینکه به شما اطلاع دادم” به ارسال پیامهای بعدی در آینده اشاره میکند.

این در حالیست که اخیرا اخبارضد و نقیض و از منابع نامشخصی منتشر شده است که سعی دارد همصدا با ماموران اطلاعاتی – امنیتی جمهوری اسلامی، اینطور القا نماید که تلاشها و فعالیتهای مسئول کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری در چند سال گذشته، در حمایت از آقای طاهری نبوده و مورد تایید ایشان نیز نیست! و از جمله در هفته های گذشته هم بیانیه ها و گزارشاتی از طرف وکلا ونیز از زبان برخی از افراد خانواده آقای طاهری در همین رابطه منتشر شد.

متن خبر حلقه نیوز در مورد انتشار نامه:

“محمد علی طاهری بطور مخفیانه از داخل زندان با شهناز نیرومنش در تماس بوده است + سند”

حلقه نیوز- مدارک جدیدی منتشر شده است که نشان میدهد محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی در سلول انفرادی و بند امنیتی دو الف زندان اوین بسر میبرده، پیامهای خود را که بعضا برخی از آنها مکتوب شده است، به طور مخفیانه به شهناز نیرومنش، یکی از شاگردان نزدیک خود که به خواست آقای طاهری و پیش از دستگیری اش به خارج از ایران مهاجرت کرده، می رسانده است.
شهناز نیرومنش، مسئول و سخنگوی کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری، در همایش رسانه ای که روز شنبه هفتم شهریورماه، بصورت آنلاین با موضوع بررسی “عرفان حلقه حکومتی” و تشریح دسیسه های نیروهای امنیتی، برای ایجاد انحراف در آموزه های عرفان حلقه و جعل تاریخ این جریان معنوی، برگزار شد، بخشی از یکی از نامه های محمد علی طاهری را که از داخل زندان اوین و خطاب به وی نگاشته شده بود، برای اولین بار به نمایش گذاشت.

تصویر کامل نامه، متن کامل خبر، جزییات این نامه و تحلیل آنرا در حلقه نیوز بخوانید:
https://www.halghehnews.com/news/interuniversalism/letterfromtaheri-08202015

دیدگاه‌ خود را بنویسید