انگار مدتیست به اعیاد اسلامی بی اعتنا شده ای و تبریکی در صفحه ات نمیگذاری؟!

دوست عزیزی پیام تبریکی به مناسبت عید غدیر فرستادند وگفتند :

برایم سوال است که انگار مدتیست به اعیاد اسلامی بی اعتنا شده ای و تبریکی در صفحه ات نمیگذاری؟!

پیام فرستادم که:

چند سالیست قلم و دست و دلم نمیرود که به مناسبت سنت های شریعت موروثی که عیدش میخوانند،چیزی بنویسم، برای مردمی که حتی حرمت مناسبت های قرار دادی که خودشان مدعی اش هستند را هم نگاه نداشتند !
و من مرتب شرمنده ی دوستانی میشوم که به همین مناسبت ها، پیامهای تبریکی ارسال میکنند و بی پاسخ میماند.
… عید فطر،عید قربان،عید غدیر…

حقیقتش را بخواهی
نمیفهمم چه چیزی را باید تبریک بگویم

در روزگاری که گرانمایه ترین «نفس تطهیر شده» در هستی، «قربان»ی جهل و عناد و فریب حاکمان جور و مردمان روزگارش شد و نه «قدر»ش دانسته شد و نه «غدیر» ش شنیده و نه به «فطر» ت خویش باز گشتنی،
وهنوز که هنوز است لب از لبم باز نمیشود به شکستن روزه ی بی افطاری که پایانی ندارد.
هنوز از عزایش درنیامده ایم
هنوز «عاشورا» یش برگزار نشده …
چه عیدی؟…

 

منبع اصلی نوشتار  پروفایل فیسبوک شخصی

دیدگاه‌ خود را بنویسید