دستمون از ایشون کوتاهه،برمیگردیم به آموزه های ایشون

اهمیت روح جمعی-همایش 16 دسامبر-2014

دستمون از ایشون کوتاهه،برمیگردیم به آموزه های ایشون که گفتند ” در نبود من این درسها در روح جمعی گذاشته میشه،شما دریافت کنید.”

دیدگاه‌ خود را بنویسید