من اعتقادم اینه که این جنگ تشعشعاتی رو در غیاب استاد،در غیاب فیزیکال استاد باید درسها رو بگیریم،عمل بکنیم تا اینکه اون شعوری که باید جاری بشه جاری بشه در هستی

اول آگاهی ایجاد میشود بعد ماده-همایش 16 دسامبر-2014

من اعتقادم اینه که این جنگ تشعشعاتی رو در غیاب استاد،در غیاب فیزیکال استاد باید درسها رو بگیریم،عمل بکنیم تا اینکه اون شعوری که باید جاری بشه جاری بشه در هستی و این قضیه بره جلو وگرنه کار زمینی کردن بدون اینکه اون شعور جاری بشه اصلا فایده نداره.استاد اومدند گفتند چی؟ گفتند آگاهی /ماده/انرژی

بعد گفتند که اول آگاهی ایجاد میشه یعد ماده.یعنی در جهان مادی اگر کاری بخواد پیش بره اول باید اون شعور و آگاهیش ایجاد بشه.اون شعور و آگاهیش با استفاده از امکانات شبکه مثبت باید ایجاد بشه.این امکانات هست.فقط ما باید دستمون رو دراز کنیم بگیریم.حالا من دیگه تا این حد تونستم توضیح بدم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید