او مطهر است

"این شبیه "او" شدن نیازمند این است که ما تطهیر شویم، چرا که او مطهر است." شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“این شبیه “او” شدن نیازمند این است که ما تطهیر شویم،
چرا که او مطهر است.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

دیدگاهتان را بنویسید