این خامیست که ما بنشینیم_کنفرانس 16 دسامبر_2014

این خامیست که ما بنشینیم
همایش آنلاین آخرین وضعیت استاد طاهری
16 دسامبر 2014

“این خامیه که ما بنشینیم
بنابراین من اعتقادم اینه که این جنگ تشعشعاتی رو در غیاب استاد،باید درسها رو بگیریم،
عمل بکنیم،تا اینکه اون شعوری که باید جاری بشه، جاری بشه در هستی و این قضیه بره جلو”
شهناز نیرومنش
کنفرانس دسامبر 2014

“خیلی درسها دیگه روی اون شبکه های روح جمعی در واقع رد و بدل میشه،چیزیکه البته سالها هم هست که به یک صورت خیلی چیزش تجربه کردیم.اطلاعات دوره 9 الان روی مدار هست و خیلیها دارن میگیرن،بدون اینکه بدونن یا از زبان ما شنیده باشن که دقیقا راجع به چی هست؟ ولی اطلاعات و آگاهیش رو دارن میگیرن.
این خودش یک تحول بزرگی در تاریخ بشر هست و تجربه خیلی نویی هست در جهت اینکه انسان از طرقی، از راههایی، موضوع کمال رو دنبال بکنه که راههای معمولی نیست،راههای رایجی نیست.حالا اون ارتباط ویژه،دوستانی که در ارتباطهای ویژه قرار گرفتن،تجربه کردن،یا همین ارتباطای ویژه ای رو که اعلام میکنیم ،توش قرار میگیرن،اینها یک نمونه از همون ارتباطهاییست که در آینده خیلی جایگاه پیدا میکنه و خیلی مسیر حرکت رو عوض میکنه و خیلی چیزها رو باز برامون اثبات میکنه و کمک میکنه بنابراین استقبال از اینطرف خیلی بیشتر از اون بخش منفیه نهایتا ”
استاد محمد علی طاهری