بازی و برنامه حکومت، برای سر به نیست کردن استاد طاهری

اینها دارند بازی خودشان را می کنند. اینها یک برنامه ای داشتند که استاد را یک جوری سر به نیست کنند و از وجودشان خلاص شوند و یا ببرند و وادارشان کنند به توبه نامه و التماس و درخواست،

اینها دارند بازی خودشان را می کنند.
اینها یک برنامه ای داشتند که استاد را یک جوری
سر به نیست کنند و از وجودشان خلاص شوند
و یا ببرند و وادارشان کنند به
توبه نامه و التماس و درخواست،

دیدگاهتان را بنویسید