بامید روشن شدن حقیقت بر همه شاگردان استاد محمد علی طاهری و افکار عمومی جهانیان – تظاهرات سراسری ۱۶ اگست 2015

دوستان و همراهان گرامی
سپاس و تقدیر خود را به همه عزیزانی تقدیم میکنم که با دغدغه ی کشف حقیقت پیرامون وضعیت استاد محمد علی طاهری و بدور از جوسازیها، با شرکت در تظاهرات سراسری ۱۶ اگست، خواست خود را مبنی بر رویت عمومی استاد محمد علی طاهری به منظور ابهام زدایی و برای پایان دادن به ادعاها و فریب های ۴ ساله حکومت،در سطح جهانی مطرح کردند.
بامید روشن شدن حقیقت بر همه شاگردان استاد محمد علی طاهری و افکار عمومی جهانیان توجه همه عزیزان را به این نکته جلب مینمایم که:
حکومت ایران چون در پروژه ی توقف عرفان حلقه در ایران بکلی شکست خورده، مدتهاست وارد بازی دیگری بنام پروژه ی «عرفان حلقه ی حکومتی» شده است.

«عرفان حلقه ی حکومتی» راهی برای بدست گیری و مدیریت موازی این جریان معنوی به منظور منحرف کردن آن و نیز بکار گیری شیوه هایی برای در امان ماندن دین فروشان و دشمنان اصلی استاد طاهری از آسیب های ناشی از آگاهی توده مردم است،همانهایی که مسببین اصلی وضعیت فعلی استاد محمد علی طاهری هستند.

بدیهی است موفقیت تام و تمام «پروژه عرفان حلقه حکومتی» که برای دشمنان حقیقت بسیار حیاتی است،در گرو فریب هر چه بیشتر اذهان عمومی و رسانه ها و مجامع حقوق بشری بوده و حکومت برای پیشبرد اهدافش، از پتانسیل و هیجانات تمام کسانی که از جریانات پشت پرده اطلاعات کافی نداشته،قادر به تحلیل صحیح از مسائل این جریان تاثیر گذار نبوده و بنوعی دچار ساده انگاری شده اند، سود میبرد تا با هدایت قلم ها،قدمها،و فعالیتهای حق طلبان نا آگاه به سمت پوشاندن حقیقت و مبرا کردن دشمنان تفکر استاد طاهری،بدست شاگردان و وابستگان استاد طاهری، خود را از پیامدهای منفی حذف این معلم معنوی برهاند.
لذا ضمن توصیه ی همه ی عزیزان به هوشیاری بیش از پیش، از همه همراهان درخواست میکنم با مدد الهی، تمام توان خود را برای در خواست کمک از مجامع حقوق بشری برای ایجاد فشار بر حکومت ایران جهت رویت عمومی استاد محمد علی طاهری بکار گیرند، تا هم آزمون راستی سنجی حکومت ایران،وکلا و برخی وابستگان ایشان، در ادعای زنده بودن ایشان باشد و هم آزمون صلاحیت سنجی همه ی ما در ادعای رهروی معلمی که بر گردن بشریت حقی عظیم دارد.

بامید توفیق الهی
شهناز نیرومنش
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ خورشیدی
۱۹ اگوست ۲۰۱۵ میلادی

//

دوستان و همراهان گرامیسپاس و تقدیر خود را به همه عزیزانی تقدیم میکنم که با دغدغه ی کشف حقیقت پیرامون وضعیت استاد محمد …

Posted by ‎Shahnaz Niroomanesh شهناز نیرومنش‎ on Wednesday, August 19, 2015

دیدگاه‌ خود را بنویسید