بنال ای بینوا تنبور

بنال ای بینوا تنبور

بسوگ زیر و بم غمناله های مطربی پر شور
بنال ای بینوا تنبور
بسوگ بیقراریهای آن شیدای شهر آشوب
بنال ای بینوا تنبور
بسوگ آخرین شیدایی شهر غریب عشق
ببار ای بیقرار این بی نشان تنبور
بنال ای بینوا تنبور
ببار ای بینوا تنبور
https://www.youtube.com/watch?v=z8OUpm3m3F4

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید