به مناسبت آغاز سال 2012

شروع سال ۲۰۱۲ میلادی ،سال ورود به دهه سرنوشت ساز هستی و نقطه عطف تاریخ بشر و
دهه عظیمترین رویارویی شبکه مثبت و منفی در طول تاریخ ،
بر تمامی پویندگان راه کمال مبارک باد .
امید که با دریافت آگاهیهای ناب به مدد حلقه های رحمانیت الهی ، بتوانیم با دست یافتن به رمز غلبه خاک بر آتش
نقش خود را در این رویاروئی عظیم به بهترین شکل ایفا سازیم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید