بیانیه کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری

بیانیه کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری
==========================
طی هفته های گذشته اخباری مبنی بر تشدید وخامت وضعیت جسمی استاد محمد علی طاهری منتشر شد که به دنبال آن شاهد انتشار اخباری متناقض در فضای مجازی بودیم.از آنجا که بر طبق اخبار واصله این اخبار کذب در بین شاگردان و هواداران آقای طاهری انتشار یافته و معاندین با مساعدت نا آگاهان با اهدافی خاص در پی باوراندن و نثبیت آن هستند ،ذکر چند نکته ضروریست:

۱- آقای محمد علی طاهری ،درهفته چهارم آبان ماه ۱۳۹۳ بعد از بیهوشی حاصل از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده و بعد ۴ روز، قبل از بهبودی کامل به زندان برگردانده شدند.حدود یک هفته بعد در حالیکه بزحمت راه میرفتند و بزحمت نفس میکشیدند،در زندان رویت شدند. در مهلتی که از طرف ایشان تعیین شده بود،علیرغم قولهای مساعد از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ،هیچ توجهی به خواسته هایشان مبنی بر دیدار با وکیل نشد وبرای بسته شدن پرونده ارتداد و افساد فی الارض ایشان هم شروط سنگینی پیش رویشان قرار دادند، لذا اعتصاب غذایشان در دوران نقاهت ادامه پیدا کرده و در کمتر از سه هفته از بازگشتشان از بیمارستان به زندان، دچار ایست قلبی شده،به آسایشگاهی خارج از زندان اوین منتقل و پس از آن در وضعیت جسمی بسیار نامساعد و اسفبار به مکانی تحت نظر وزارت اطلاعات در خارج از زندان اوین انتقال داده شده اند .

۲-هر گونه اخباری مبنی بر شکسته شدن اعتصاب غذای آقای طاهری به دلیل براورده شدن خواست هایشان از جمله دیدار با وکیل و رو به بهبود بودن حال جسمی ایشان ،قویا از سوی این کمپین تکذیب میشود؛ چرا که وضعیت جسمی ایشان بعد از بیهوشی و سپس ایست قلبی و عدم مراقبت پزشکی به قدری اسفبار است که اصولا طرح مسئله اعتصاب غذا یا عدم آن در موردشان فاقد معنی و اعتبار میباشد.

۳- کمپین بین المللی دفاع از اقای محمد علی طاهری رسما و قویا خبر تشکیل دادگاه غیر علنی آقای طاهری با حضور وکیل و همسر ایشان در تاریخ ۶ دیماه ۱۳۹۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را تکذیب میکندو خاطر نشان میسازد که آقای طاهری در این تاریخ در دادگاه انقلاب حضور پیدا نکرده اند، تشکیل دادگاه کاملا صوری بوده و اصولا از بهمن ماه سال ۱۳۹۲شعبه ای به نام شعبه ۲۶ در دادگاه انقلاب وجود خارجی ندارد و پرونده های این شعبه که قبلا به ریاست قاضی پیر عباسی تشکیل میشد به دو شعبه ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب که در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد، منتقل شده و از آن تاریخ به بعد تنها از نام شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای انتشار اخبار غیر واقعی مربوط به دادگاههای نمایشی، صوری و غیر قانونی بدون صدور هرگونه احضاریه کتبی و قانونی برای متهمین خاص استفاده میشود .

۴-این کمپین ضمن هشدار به همراهان ،هدف از انتشار اخبار کذب بند ۲و۳ را ، عادی
جلوه دادن وضعیت جسمی آقای طاهری و حضور وکیل در پرونده و عادی و قانونی جلوه دادن روند پرونده ی ایشان ،به منظور ایجاد آرامش کاذب و به سکوت کشاندن دوباره شاگردان ایشان میداند و خواستار ادامه ی اعتراضات داخلی و خارجی به صورت تحصن،تظاهرات ،فعالیت های رسانه ای و ارسال نامه های اعتراضی به مقامات کشوری و بین المللی از سوی شاگردان آقای طاهری تا اطمینان از حصول سلامتی ایشان و دادرسی عادلانه پرونده و حذف اتهامات افساد فی الارض و پاپوشهای امنیتی برای ایشان است.

پی نوشت۱:

در تاریخ ۶ دیماه ۱۳۹۳ نیروهای امنیتی (با همدستی یکی از عرفان حلقه نماها که سه ونیم سال قبل نیزطرح اطلاعات سپاه برای ایجاد سکوت در مجموعه به بهانه ی سیاسی شدن استاد طاهری را ، با انتقال دروغی از قول آقای طاهری کلید زد)تلاش کردند تا با ایجاد همزمانی حضور همسر، منشی وکیل و چند نفر از شاگردان مسبوق به سابقه ایشان در ساعتی معین در راهروهای دادگاه انقلاب (با احضاریه های شفاهی و کاملاصوری به بهانه تعیین وقت دادگاه) با صحنه سازی و ایجاد یک حرکت نمایشی،حضور آقای طاهری در محل دادگاه انقلاب وتشکیل دادگاه غیر علنی ایشان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را به حاضرین در محل القاء کنند،درحالیکه به شهادت حاضرین در محل، هیچکس آقای طاهری را در فضای دادگاه انقلاب رویت نکرده و حضور ایشان و حتی وکیل صوری ایشان در آن ساعت و در آن محل را تایید نمیکند.

پی نوشت ۲:

از مدتها قبل نیروهای امنیتی با ایجاد تهدیدات جانی برای همسر و فرزندان آقای طاهری،توانسته اند از همسر ایشان تعهداتی مبنی بر همکاری با ماموران اطلاعات و نیروهای امنیتی بگیرند که از جمله میتوان به مواردی چون ادعای ملاقات با استاد طاهری، انتشار خبر صحت و سلامتی ایشان و نیز انتقال پیامهای ماموران امنیتی به بیرون از زندان ،از قول استاد طاهری اشاره کرد ؛و متاسفانه اینروز ها مرتبا شاهد انتشار گزارشات و یا پیامهایی مبنی بر سلامت جسمی استاد طاهری و نیز اخباری در ارتباط با روند پرونده و موضوعات داخلی عرفان حلقه بصورتی کاملا برنامه ریزی شده از این طریق هستیم.

بیست دیماه ۱۳۹۳-دهم ژانویه ۲۰۱۴

روابط عمومی کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری

http://goo.gl/PzWrzu

منبع فیسبوک 1 : https://www.facebook.com/niroomanesh.shahnaz/posts/797873280290269

منبع فیسبوک 2 : https://www.facebook.com/shahnazniroomaneshofficial/posts/335244890005436

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید