تا چه کسی برود و تزویر را و چه کسی بماند و تطهیر را باور کند؟

تا چه کسی برود و تزویر را و چه کسی بماند و تطهیر را باور کند؟

candle5

منجی واژه های پاک آب را

برگرفته از آسمان ادراک

بر خاک خشک و ترک خورده عادتها

بر شن زار شقاوتها

بر بذرهای نابارور مانده ادراک

بر جان مرده بشر ناپاک می پاشید

به مهر و صبوری تا که شاید عشق و حیات را در جان بشر…بارور کند.

تا چه کسی برود و تزویر را

و چه کسی بماند و تطهیر را باور کند؟

کتاب منجی موعود/ شهناز نیرومنش /مهر 1387

دیدگاه‌ خود را بنویسید