تبریک سال نو میلادی 2019

سال نو میلادی مبارک
امید که بشریت ، به برکت استمرار حضور “انسان خدا” خداگونگی را در زمین تجربه کرده و مبارک و پر برکت سازد همه ی لحظاتش را.

31 دسامبر 2018
شهناز نیرومنش