تشعشع منفی بی تشعشع منفی

استاد میگفتند، اگر شما دنیا را هم زیر و رو کنید ولی تشعشع منفی در کارتان باشد، ذرّه ای ارزش ندارد. من یادم هست در شورا، افرادی شکایت میکردند و میگفتند فلانی این کار را میکند،آن کار را میکند، استاد میگفتند : «بیایید یک چای و شیرینی بخوریم و برویم، تشعشع منفی بی تشعشع منفی.»

استاد میگفتند، اگر شما دنیا را هم زیر و رو کنید
ولی تشعشع منفی در کارتان باشد،
ذرّه ای ارزش ندارد.
من یادم هست در شورا، افرادی شکایت میکردند و میگفتند فلانی این کار را میکند،آن کار را میکند،
استاد میگفتند :
«بیایید یک چای و شیرینی بخوریم و برویم،
تشعشع منفی بی تشعشع منفی.»

دیدگاهتان را بنویسید