تصدیق، صدق، صدیق

آنچه را میبینی باور مکن،بر آنچه میشنوی تکیه مکن.تنها آنچه را قلبت به حق تصدیق میکند بپذیر که این همان مقام صدق است و صدیق هم مرتبه انبیاست بر طبق قران

منبع

دیدگاه‌ خود را بنویسید