تطهیر

” دیدمش”گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز”تطهیر،تطهیرتطهیر”بانگی شنیدم که
میگفت:”لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون” …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!