تقارن «روز جهانی معلم »با «عید قربان»

تقارن «روز جهانی معلم »با «عید قربان»
قربانی کردن جهل و فریب و مصلحت اندیشی
همپای بزرگداشت بزرگ معلم اندیشه ی بشریت
شروع حرکتها و جنبش های ادامه دار
در اعتراض به اسارت مظلومانه استاد محمد علی طاهری
تا آزادی بی قید و شرط معلم عشق
مبارک باد

دیدگاه‌ خود را بنویسید