ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ

چون این ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ هست، نباید به آن سرنوشت دچار شود و باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد. تمام تلاش ما همین هست. و تمام تلاشهایی هم که دارند در این راستا انجام میدهند، به خاطر این است که میخواهند این چراغمان را خاموش کنند. ان شاءالله با کمک همدیگر آن را به نقطه ای خواهیم رسانید.

چون این ثمره ی تمام حرکت های آگاهی بخش طول تاریخ هست،
نباید به آن سرنوشت دچار شود
و باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد.
تمام تلاش ما همین هست.
و تمام تلاشهایی هم که دارند در این راستا انجام میدهند، به خاطر این است که میخواهند این چراغمان را خاموش کنند.
ان شاءالله با کمک همدیگر آن را به نقطه ای خواهیم رسانید.

دیدگاهتان را بنویسید