جوزدگی و سطحی نگری یکسری از همراهان در ارتباط با پویایی_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“برخی از دوستان به جای اینکه به اصل مطلب بپردازند ،حلقه زده شدند و ما نیازی به این نداریم. قرار بود اگر استمراری هست، در یک جریان خردمندانه به جلو برود.این جو زدگی یکسری همراهان و سطحی نگری آنها در ارتباط با پویایی، مانع از تشکیل دوره های پیشرفته میشود.متاسفانه آمادگی بسیاری از همراهان در یکسری هیجان زدگی هایی درباره حلقه خلاصه شده است.”
****
بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد “جوزدگی و سطحی نگری یکسری از همراهان در ارتباط با پویایی ”
در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی.
مباحث مورد صحبت در این همایش ها :
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.