حقانیت محمد علی طاهری

ایشان در جایی قرار گرفتند که ..دیگر آخرین حربه ای که داشتند که جانشان بود را گذاشتند تا حقانیتشان زیر سوال نرود و با این که خونشان را پای اعتقادشان گذاشتند، الان با این غلط کردم نامه و دفاعیه جعلی و همه کارهایی که دارند می کنند،...هم دستشان به خون ایشان آلوده است و هم خونشان را دارند پایمال می کنند. من خیلی خویشتن داری کردم این چند سال و... گفتم نکنید این کار را، نکنید‌! ولی منتها ناآگاهانه دارند..نمیدانم دیگر چه بگویم.نمیدانم..

ایشان در جایی قرار گرفتند که ..دیگر آخرین حربه ای که داشتند که جانشان بود را گذاشتند تا حقانیتشان زیر سوال نرود و با این که
خونشان را پای اعتقادشان گذاشتند،
الان با این غلط کردم نامه و دفاعیه جعلی و همه کارهایی که دارند می کنند،…هم دستشان به خون ایشان آلوده است و هم خونشان را دارند پایمال می کنند.
من خیلی خویشتن داری کردم این چند سال و…
گفتم نکنید این کار را، نکنید‌! ولی منتها ناآگاهانه دارند..نمیدانم دیگر چه بگویم.نمیدانم..

دیدگاهتان را بنویسید