حلقه ” کنترل منفی 7 ” برای فارغ التحصیلان دوره هشت

همراهان گرامی
در ادامه اطلاع رسانی به روز شدن حلقه های رحمانیت الهی ، در همایش هفته گذشته(۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) حلقه ی کنترل منفی 7
برای مقابله با موکل ها (A۷ یا همان تسخیر بانان)
برای «فارع التحصیلان دوره ۸» اطلاع رسانی شد .

 • دوستانی که دوره ۸ را به اتمام رسانیده اند، میتوانند از این حلقه برای خود و دیگران “بصورت فردی” استفاده کنند.
 • این حلقه نیز، مانند سایر کنترل ها، نیاز به اجازه نداشته و ازراه دور و نزدیک قابل انجام است.
 • اسکن این حلقه بسیار سنگین تر از سایر کنترل هاست، چرا که آن دسته از غیر ارگانیک های نوع A را هدف قرار میدهد که بصورت ماموریتی روی افراد عمل میکنند.
 • در این حلقه موکل ها با هر ماموریتی، “بصورت عام” مورد هدف قرار میگیرند، ولی بدلیل شرایط موجود، بزودی حلقه هایی برای مقابله با “تسخیربانان ” با “ماموریت خاص و ویژه” اطلاع رسانی خواهد شد.
  بامید توفیق الهی
  نیرومنش
  دوم آبانماه ۱۳۹۵
  ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶